donderdag 5 oktober 2017

Oktober

Hallo,

de eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er op!

We kunnen terugkijken op een actieve, leerrijke septembermaand,
waarin we elkaar beter leerden kennen.
We leerden en hebben kunnen toepassen dat 'eerlijkheid' heel belangrijk is,
niet alleen binnen de klas, maar ook buiten de klasmuren!
De eerste werkboeken zijn uit en de leerstof werd af en toe al eens getoetst.
En de resultaten mogen er best zijn: veel groene bollen!👍👍👍

De werkpuntjes van de 3 thema's rond sociale vaardigheden en Leren leren
komen de volgende weken in de agenda's van de kinderen.
In de klas bespreken we die heel regelmatig.Die puntjes worden , door de leerkrachten, ook geobserveerd en geëvalueerd.
Het zou interessant zijn om die puntjes ook thuis eens met jullie kinderen
te bespreken: het kan de start zijn van een goed gesprek!

De maandrekening van september komt er aan.
Mag ik vragen om de middagmalen op jaarkalender, eventueel samen met je kind,
duidelijk aan te vullen? Dank!
De kinderen leren die kalender gebruiken en met duidelijke
aanvullingen is dit voor hen veel eenvoudiger!

Maandag, 9 okober staat een pedagogische werkdag op de agenda!
Er is dus geen school voor de kinderen!

Groetjes!