donderdag 9 november 2017

November

Hallo,

oktober en november zijn voorbij gevlogen!
Die twee maanden waren intens: we hebben heel hard gewerkt en
eerlijk gezegd... ik zie al effecten van onze stevige start!
Veel kinderen zijn al echte derdeklassers geworden:
meer aandacht voor afspraken, milder en respectvoller naar anderen toe
en zeker zelfredzamer.
Ze zijn 'goe bezig'!!!πŸ‘πŸ‘πŸ‘

Elke dag hebben ze nieuwe zaken ontdekt:
bij elkaar, in de klas, op school en in de buurt van de school.
het blijft boeiend!

N.a.v. de herfstrapporten zijn er kindgesprekjes geweest.
Na de rapportbespreking heb ik gepeild naar hun welbevinden en
hebben we samen gezocht naar hun individueel werkpuntje.
Dit hangt op hun bank.
Het zou wel zinvol zijn om er thuis ook eens over te praten.

Hieronder een klasfoto met hun 'RenΓ© Magritte -werkjes'!
Zie eens naar hun blije, trotse gezichtjes!
Zalig toch!