vrijdag 9 februari 2018

Jonge journalisten

In taal hebben we weer een kijker afgewerkt. We leerden veel over kranten en artikels.
Als afsluiter schreven alle leerlingen een artikel over een gebeurtenis op onze school.
Hieronder kun je er twee lezen.

Brandoefening op onze school.
In onze school is er soms een brandoefening
Als we het brandalarm horen, moeten we rustig blijven en alles neerleggen.
Dan gaat de juffrouw kijken waar het vuur is. Daarna gaan we rustig naar buiten.
Daar gaan we in onze klasrijen staan. Tot slot worden we geteld.

Groot feest in VBS De Kiem
Op 31 januari was er groot feest in VBS De Kiem want Juf Vivi was jarig.
Juf Vivi was 60 jaar geworden en dat wilden we vieren.
Eerst kwamen we met de hele school samen in de feestzaal.
Daarna hebben we gezongen en gedanst. Het was echt een groot festijn.
Tenslotte mochten van elke klas drie leerlingen naar voren
om een kaartje en bloemen te geven.
Het was een dag om nooit te vergeten.

Nu kunnen we de volgende kijker beginnen.
Hierin zullen we rond uitnodigingen, brieven en reclame werken.