zondag 15 november 2015

November


Hallo,

Het weekje vakantie heeft de kinderen deugd gedaan!
Ze zijn er opnieuw ingevlogen!

Tijdens de rekenlessen hebben we 'Target 2' (=boekje 2) afgewerkt
en de toetjes tonen aan dat de kinderen alle doelen bereikt hebben!
Klaar om aan Target 3 te beginnen!
Dat betekent optellen en aftrekken tot 1 000 en binnenkort ...cijferen!
De zaken die de kinderen al kennen kunnen op Bingel ingeoefend worden:
er staan enkele taken klaar!

Morgen brengen we ons achtste woordpakket aan= spelling!
Vrijdag volgt dan het eerste controledictee.
Hiervoor 'oefenen op Bingel' zal deze week zeker in de agenda staan!

We zijn ook ons vierde taalthema 'Boem, Boem, ik ben beroemd' gestart!
en het beloven toffe taallessen te worden!

Na de toets van ons WO-thema over de schoolomgeving gaan we nog
een beetje werken rond een Techno-thema over 'Bruggen bouwen'!
De kinderen met technische aanleg zijn in hun nopjes!
Daarna starten we een nieuw thema 'Ik kijk eens rondom mij'.
In dit thema behandelen we enkele aspecten van het dagelijks leven:
vrije tijd, opgelegde taken, arbeid, geld, kopen, verkopen, reclame
en keuzes maken. Kortom heel interessant om dit samen met
de kinderen te behandelen!

Pistache, onze Franstalige klaspop, had het in het eerste thema
over dieren. Misschien hebben jullie thuis het woordje 'chat',
'chien' of 'cheval' al eens gehoord?
De kinderen beleven elke week veel plezier
aan de ontdekking van de Franse taal.
Zalig om hun gezichtjes te zien en hen bezig te horen!
Vorige vrijdag zijn we het tweede thema gestart en dat
gaat over hobby's...

Op maandag, 16 november, verwachten wij de grootouders!
Tijdens een bezoekje in de klassen zullen zij zien hoe goed
de derdeklassers al kunnen werken en ... wat wij reeds over hen weten!?
Ja, inderdaad, we zijn op zoek geweest naar de talenten van de grootouders
en hebben hen daarvoor genomineerd voor een BOF-award :
Best Oma/Opa Forever!
De resultaten zijn te zien in de derde klas!

Jullie lezen het: we draaien weer 'op volle toeren'
en dit met heel veel enthousiasme!

Groetjes!