zaterdag 17 februari 2018

Gekke hoeden

Muzische activiteit n.a.v. carnaval , creaties met oude kranten.
Leuk, blije gezichtjes en prachtige resultaten!


vrijdag 9 februari 2018

Jonge journalisten

In taal hebben we weer een kijker afgewerkt. We leerden veel over kranten en artikels.
Als afsluiter schreven alle leerlingen een artikel over een gebeurtenis op onze school.
Hieronder kun je er twee lezen.

Brandoefening op onze school.
In onze school is er soms een brandoefening
Als we het brandalarm horen, moeten we rustig blijven en alles neerleggen.
Dan gaat de juffrouw kijken waar het vuur is. Daarna gaan we rustig naar buiten.
Daar gaan we in onze klasrijen staan. Tot slot worden we geteld.

Groot feest in VBS De Kiem
Op 31 januari was er groot feest in VBS De Kiem want Juf Vivi was jarig.
Juf Vivi was 60 jaar geworden en dat wilden we vieren.
Eerst kwamen we met de hele school samen in de feestzaal.
Daarna hebben we gezongen en gedanst. Het was echt een groot festijn.
Tenslotte mochten van elke klas drie leerlingen naar voren
om een kaartje en bloemen te geven.
Het was een dag om nooit te vergeten.

Nu kunnen we de volgende kijker beginnen.
Hierin zullen we rond uitnodigingen, brieven en reclame werken.

donderdag 21 december 2017

December

Hallo,

bedankt voor de vele, mooie kaartjes en de lieve wensen!
Wij wensen jullie warme kerstdagen!
Een heerlijke, deugddoende vakantie!
En een gezond, stralend en boeiend 2018!

Gelukkig nieuwjaar iedereen!
Juf Esmeralda, juf Leen en juf Suze


donderdag 9 november 2017

November

Hallo,

we kijken even naar de kalender van de volgende maand en
we zien opnieuw tal van activiteiten!

De tweede werkboekjes van taal,spelling en wiskunde zijn bijna allemaal afgewerkt.
We zijn ten volle bezig met de nieuwe leerstof.Er zijn regelmatig toetsjes.

Denk er aan dat het herhalen van de maaltafels nog steeds belangrijk blijft.
Vanaf december worden de deeltafels in de klas dagelijks geoefend en geëvalueerd.
Hoe beter de kinderen de maaltafels kennen, hoe vlotter dat het zal lukken met de deeltafels.

Het tweede W.O.-thema 'De omgeving van de school' loopt ook op zijn einde en
daarop volgt opnieuw een evaluatie.Jullie worden hiervoor tijdig verwittigd.

Door onze permanente evaluaties zijn er geen proevenperiodes meer voor de vakanties.

De bezoeken aan de bieb worden aangeduid op de jaarkalender vooraan in de agenda van de kinderen.Graag eens nakijken of de kinderen die dag hun boeken en kaart mee hebben.
Dankjewel!

Nog enkele nuttige data:

Week van 20 november: Voorleesweek (om het in de leeshoekjes gezelliger te maken, mogen kussentjes meegebracht worden)
21.11.17: Feest voor de grootouders (zie uitnodigingen)
24.11.17: Laatste zwembeurt voor de derde klas
24.11.17: Voorleesdag met ouders en grootouders
05.12.17:De Sint bezoekt onze school
20.12.17:Oudercontacten

Hieronder nog een sfeerfoto van onze Halloween-etalage!
Alles bedacht en ontworpen door de derde- en vierdeklassers!
Groetjes!

November

Hallo,

oktober en november zijn voorbij gevlogen!
Die twee maanden waren intens: we hebben heel hard gewerkt en
eerlijk gezegd... ik zie al effecten van onze stevige start!
Veel kinderen zijn al echte derdeklassers geworden:
meer aandacht voor afspraken, milder en respectvoller naar anderen toe
en zeker zelfredzamer.
Ze zijn 'goe bezig'!!!👍👍👍

Elke dag hebben ze nieuwe zaken ontdekt:
bij elkaar, in de klas, op school en in de buurt van de school.
het blijft boeiend!

N.a.v. de herfstrapporten zijn er kindgesprekjes geweest.
Na de rapportbespreking heb ik gepeild naar hun welbevinden en
hebben we samen gezocht naar hun individueel werkpuntje.
Dit hangt op hun bank.
Het zou wel zinvol zijn om er thuis ook eens over te praten.

Hieronder een klasfoto met hun 'René Magritte -werkjes'!
Zie eens naar hun blije, trotse gezichtjes!
Zalig toch!donderdag 5 oktober 2017

Oktober

Hallo,

de eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er op!

We kunnen terugkijken op een actieve, leerrijke septembermaand,
waarin we elkaar beter leerden kennen.
We leerden en hebben kunnen toepassen dat 'eerlijkheid' heel belangrijk is,
niet alleen binnen de klas, maar ook buiten de klasmuren!
De eerste werkboeken zijn uit en de leerstof werd af en toe al eens getoetst.
En de resultaten mogen er best zijn: veel groene bollen!👍👍👍

De werkpuntjes van de 3 thema's rond sociale vaardigheden en Leren leren
komen de volgende weken in de agenda's van de kinderen.
In de klas bespreken we die heel regelmatig.Die puntjes worden , door de leerkrachten, ook geobserveerd en geëvalueerd.
Het zou interessant zijn om die puntjes ook thuis eens met jullie kinderen
te bespreken: het kan de start zijn van een goed gesprek!

De maandrekening van september komt er aan.
Mag ik vragen om de middagmalen op jaarkalender, eventueel samen met je kind,
duidelijk aan te vullen? Dank!
De kinderen leren die kalender gebruiken en met duidelijke
aanvullingen is dit voor hen veel eenvoudiger!

Maandag, 9 okober staat een pedagogische werkdag op de agenda!
Er is dus geen school voor de kinderen!

Groetjes!


dinsdag 5 september 2017

Relaxatie

Hallo,

vandaag kregen de kinderen hun eerste les van relaxatie en SEO.
Juf Elie (lessen relaxatie) stuurde me enkele foto's door die ik met jullie
wou delen.(technisch defect: foto's volgen)

Onderwerp: Op reis binnen de school(m)uren: met de fiets, met de zeilboot, met het vliegtuig, met de helikopter,
...

Dank, juf Elie!

Groetjes!