donderdag 9 november 2017

November

Hallo,

we kijken even naar de kalender van de volgende maand en
we zien opnieuw tal van activiteiten!

De tweede werkboekjes van taal,spelling en wiskunde zijn bijna allemaal afgewerkt.
We zijn ten volle bezig met de nieuwe leerstof.Er zijn regelmatig toetsjes.

Denk er aan dat het herhalen van de maaltafels nog steeds belangrijk blijft.
Vanaf december worden de deeltafels in de klas dagelijks geoefend en geëvalueerd.
Hoe beter de kinderen de maaltafels kennen, hoe vlotter dat het zal lukken met de deeltafels.

Het tweede W.O.-thema 'De omgeving van de school' loopt ook op zijn einde en
daarop volgt opnieuw een evaluatie.Jullie worden hiervoor tijdig verwittigd.

Door onze permanente evaluaties zijn er geen proevenperiodes meer voor de vakanties.

De bezoeken aan de bieb worden aangeduid op de jaarkalender vooraan in de agenda van de kinderen.Graag eens nakijken of de kinderen die dag hun boeken en kaart mee hebben.
Dankjewel!

Nog enkele nuttige data:

Week van 20 november: Voorleesweek (om het in de leeshoekjes gezelliger te maken, mogen kussentjes meegebracht worden)
21.11.17: Feest voor de grootouders (zie uitnodigingen)
24.11.17: Laatste zwembeurt voor de derde klas
24.11.17: Voorleesdag met ouders en grootouders
05.12.17:De Sint bezoekt onze school
20.12.17:Oudercontacten

Hieronder nog een sfeerfoto van onze Halloween-etalage!
Alles bedacht en ontworpen door de derde- en vierdeklassers!
Groetjes!

November

Hallo,

oktober en november zijn voorbij gevlogen!
Die twee maanden waren intens: we hebben heel hard gewerkt en
eerlijk gezegd... ik zie al effecten van onze stevige start!
Veel kinderen zijn al echte derdeklassers geworden:
meer aandacht voor afspraken, milder en respectvoller naar anderen toe
en zeker zelfredzamer.
Ze zijn 'goe bezig'!!!👍👍👍

Elke dag hebben ze nieuwe zaken ontdekt:
bij elkaar, in de klas, op school en in de buurt van de school.
het blijft boeiend!

N.a.v. de herfstrapporten zijn er kindgesprekjes geweest.
Na de rapportbespreking heb ik gepeild naar hun welbevinden en
hebben we samen gezocht naar hun individueel werkpuntje.
Dit hangt op hun bank.
Het zou wel zinvol zijn om er thuis ook eens over te praten.

Hieronder een klasfoto met hun 'René Magritte -werkjes'!
Zie eens naar hun blije, trotse gezichtjes!
Zalig toch!